Topeng

Bali

Dalem

I Made Sama, 2023, legno di Pule, pelo e pietre

Putri

I.B. Oka, legno di Pule e pietre

Penasar

I Made Sama, 2023, legno di Pule e pelo

Wijil

I Made Sama, 2023, legno di Pule e pelo

Patih Keras

I.B. Oka, legno di Pule, pelo e pietre

Topeng Tua

I.B. Oka, legno di Pule e pelo

Pasung Grigis

Legno di Pule e pelo

Juak

Legno di Pule e pelo

Bondres

I Made Sama, 2023, legno di Pule e pelo

Bondres Luh Sumariani

I Made Sama, 2023, legno di Pule

Sidha Karya

Legno di Pule e pelo

Sidha Karya

I Dewa Gede Mandra, 2020, Legno di Pule e pelo